TAMAMLAYICI PROGRAM

Sevgili Öğrenciler, 

Pandeni nedeniyle, hep birlikte yaşadığımız olumsuz etkileri azaltmak adına akademik pakette yer alan derslerin dönemin hemen sonunda yapılacak “TAMAMLAYICI PROGRAM” ile hızlandırılmış tekrarının yapılması planlanmaktadır. Bu programda açılan derslerin mutlaka teori ve uygulama bir arada tekrarının yapılması planlanmakla birlikte; sektöre yönelik yeni çalışma alanları esas alınarak özellikle mezun olacak öğrencilere yönelik çalışmalara da yer verilecektir. Yeni dönem için ise, ders planı teknoloji alanında yaşanan yenilikler dikkate alınarak yeni derslerin akademik pakete eklenerek revizyon yapılması çalışmalarına da başlanmıştır. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyoruz.

 DEKANLIK
 

PANDEMİNİN OLUMSUZ YÖNLERİNİ AZALTMAK AMACIYLA
2020-2021 BAHAR DÖNEMİNDE 
HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN  TAMAMLAYICI PROGRAMLAR 

Programın Geçerli Olacağı Tarih ve İçerik Oluşturma Gerekçesi: 
1-    Tarih Belirleme Yönüyle:
2020-2021 Bahar Döneminde Akademik Takvime göre derslerin başlangıç tarihi 15.02.2021 olarak belirlenmiştir. Hazırlanan içerik ile uyumlu olmak kaydıyla bu tarih esas alınarak program tarihleri belirlenmiştir. Bu nedenle kimi öneri planları içerik ile uyumlu olarak hemen dönemin başında, kimi sonunda, kimi ise dönemin bitişini takiben planlanmakta ve önerilmektedir.
2-    İçerik Oluşturma Yönüyle: Pandemi döneminde öğrencilerimizin süreçten etkilendiği ve bu nedenle tamamlanması gereken hususlar dikkate alınarak içerik belirlenmiştir. Bu süreçte en çok 1. ve 4. sınıfların tamamlayıcı programa ihtiyaç duyacağı görülmekle birlikte tüm Fakülte öğrencilerine yönelik hazırlanmasının daha yararlı olacağı düşünülmüştür. 1. Sınıf öğrencileri için, Üniversite hayatının en önemli deneyimlerinden biri olan öğretim üyesi-öğrenci bağının oluşturulması, kampüs ortamının yaşatılması, öğrencilik statüsünün gerektirdiği bürokratik süreçte ihtiyaç duyacakları idare-öğrenci bağının kurularak “Kültür”lü bilincinin oluşturulması ve öğrencide Üniversitesine aidiyet hissinin temin edilmesi gibi hususların önemli olduğu düşünülerek ve bu hususlar dikkate alınarak öneri plan oluşturulmuştur.
4. Sınıflar için yapılan öneri planda ise, öğrencilerimize, mezuniyet sonrası ihtiyaç duyacakları kariyer planlamalarına destek olmak, uzaktan öğretimin ders bazında eksik kaldığı düşünülen kısımları için tamamlayıcı eğitim programı planlamak, hukuk alanında dijitalizasyonun getirdiği yeni alanlar hakkında bilgi edinmelerini temin edecek sertifika programları hazırlamak gibi husular dikkate alınarak içerik oluşturulmuştur. 
2. ve 3. sınıflar dahil tüm öğrencilerimiz için ekte sunulan temel derslerin yapılması esas alınarak planlanmıştır.


BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN PROGRAM

Birinci (1.) sınıf öğrencileri, pandemi süresince hiç okula gelme olanağı bulamayan öğrencilerdir. Bu nedenle iki tane temel program hazırlanmıştır. 

1-    01.03.2021 Pazartesi- HUKUK FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI TOPLANTISI 

Hukuk Fakültesi İdaresinin öğrenciler ile BULUŞMASINI ve olası sorunlarda iletişimin rahat bir şekilde kurulması için cats üzerinden buluşma semineri açılarak öğrenciler ile gruplar halinde görüşme yapılması planlanmıştır. Burada amaç, uzaktan öğretimde yaşanan ve dijitalizasyonun yaratabileceği iletişim kaynaklı dezavantajları en aza indirgemek ve öğrenci ile bürokrasi bağını kurmaktır. Böylece öğrenci Fakültesini tanır, yönetim sürecine vakıf olur ve Kurum ile aidiyet bağı kurar. Bu temel amaçla ;
  
Yapılacak olan planlamada, öğrencileri 30 kişilik gruplara ayırarak, tüm Dekanlık ekibi tam kadro olarak kendi bilgisayarları üzerinden ve aynı anda görüntülü olacak şekilde, buluşma, süreç hakkında bilgilendirme ve grup öğrencilerinin sesli ve görüntülü katılımı ile soru sormaları ve sorularına cevap verilmesi suretiyle yürütülmesi planlanmaktadır. Detaya ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır.

Toplam öğrenci sayısı: 179 

TARİH: 01.03.2021 PAZARTESİ

Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Bahri ÖZTÜRK (Dekan)
Dr. Öğretim Üyesi P. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN (Dekan Yardımcısı)
Dr. Öğretim Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN (Dekan Yardımcısı)
F. Ayşegül AKŞEHİRLİOĞLU (Fakülte Sekreteri)
Merve KÜÇÜKALİ (Bölüm Sekreteri)

10:00-11:00  (30 Öğrenci)

11:15-12:15 (30 Öğrenci)

12:15-13:15 (ARA)

13:15-14:15 (30 Öğrenci)

14:30-15:30 (30 Öğrenci)

15:45-16:45 (30 Öğrenci)

17:00- 18:00 (29 Öğrenci)


2-    DERS ALDIKLARI ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE ÖĞRENCİLERİ YÜZYÜZE BULUŞTURMA VE ANFİ ORTAMINI DENEYİMLEMELERİNİ SAĞLAMAK

Birinci Sınıf Öğrencileri ile ders aldıkları Hocaları 10’ar kişilik gruplara ayırarak yüzyüze BULUŞTURMA SEMİNERİ yapılması oldukça önemlidir. Ancak yapılacak bu planlamada pandeminin devam eden süreci etkili olacaktır. Bu nedenle mevcut planlamanın gruplara bölünerek yapılması, hazırlıkların tamamlanması ve süreç izin verdiğinde hemen uygulamaya geçirilmesi önerilmektedir. 

Toplam Öğrenci Sayımız: 179-25(YÖS ÖĞRENCİLERİNİN YURTDIŞINDA OLMASI VARSAYIMINDA)= 154
DGS: 10
ÇAP: 12
YATAY GEÇİŞ: 16
YÖS: 25
LYS: 116

TARİH: NİSAN 2021

1.    ALTERNATİF: Hukuk Fakültesi yerleşkesinde bulunan dört büyük anfiyi kullanarak eşzamanlı 40 kişiye aynı anda ders verilmesi ve programın 4 günde tamamlanması öenrilmektedir.

2.    ALTERNATİF: Hukuk Fakültesi yerleşkesinde bulunan dört büyük anfinin kullanılarak eşzamanlı 40 kişiye ders verilmesi ve haftada toplamda 40 kişiyle yüzyüze açılış dersi yapılarak, programın 4 haftada tamamlanması önerilmektedir.

 
TÜM FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNERİ PROGRAM

Son sınıf öğrencileri, pandemi süresince 3 (üç) yarıyıllarını uzaktan eğitim ile sürdüren ve kariyer planlamalarında yalnız kaldığı düşünülen öğrencilerdir. Bu nedenle bu öğrencilerimiz için de mezuniyet sonrası süreçte yararlı olacağı düşünülen tamamlayıcı program ve sertifika programları hazırlanarak yürütülmesi önerilmektedir. Tüm Fakülte öğrencilerimize ise aşağıda tamamlayıcı programda yer verilen dersler kapsamında desteklenmesi planlanmaktadır.  

1-    TAMAMLAYICI PROGRAM (YÜZYÜZE VERİLECEK DERSLER)

22 Haziran 2021- Bahar YY Bütünleme Bitiş
5 Temmuz 2021 Yaz Öğretimi Başlangıç

Program Tarihi : 28-29-30 Haziran-1-2 Temmuz (1. hafta)
                     5-6-7-8-9 Temmuz (2. Hafta) 
                       26-27-28-29-30 Temmuz (3. Hafta)
                       2-3-4-5-6 Ağustos (4. Hafta) 

Akademik pakette yer alan derslerin dönemin hemen sonunda yapılacak “TAMAMLAYICI PROGRAM” ile hızlandırılmış tekrarının yapılması planlanmaktadır. Bu programda açılan derslerin mutlaka teori ve uygulama bir arada tekrarının yapılması planlanmakla birlikte; özellikle sektöre yönelik yeni çalışma alanları esas alınarak, yeni derslerin de yer alacağı bir planlama yapılacaktır. 

1.    SINIFLAR İÇİN TAMAMLAYICI PROGRAM 
- Anayasa Hukuku ve Bireysel Başvuru Hakkı
- Medeni Hukuk, Özellikle Şahsın Hukuku
- Hukuka Giriş

2.    SINIFLAR İÇİN TAMAMLAYICI PROGRAM
-    Ceza Hukuku- Özellikle Suçun Unsurları-
-    Borçlar Hukuku –Özellikle Genel İşlem Şartları-
-    İdare Hukuku – İdari İşlem Kavramı, Pandemi ve Önleyici Kolluk İşlemleri-
-    
3.    SINIFLAR İÇİN TAMAMLAYICI PROGRAM
- Medeni Usul Hukuku
- Ceza Özel Hukuku
- Eşya Hukuku
- Ticaret Hukuku

4.    SINIFLAR İÇİN TAMAMLAYICI PROGRAM
-    Ceza Usul Hukuku
-    İcra ve İflas Hukuku
-    İş Hukuku, Özellikle Pandemide İş Hukuku Sorunları
-    Miras Hukuku
-    İdari Yargılama Hukuku
-    İnsan Hakları 
-    Sigorta Hukuku

2- SERTİFİKA PROGRAMLARI
Öğrencilere sertifika programı açılması ve iş başvurularında bu sertifikaların diğer başvurulara nazaran fark yaratması hedeflenmektedir.   

a- 8 Mart 2021 Pazartesi- 15:00/18:00 Kadın Hakları
Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Bahri ÖZTÜRK
Dr. Öğretim Üyesi Münevver MERTOĞLU
Dr. Öğretim Üyesi Efser ERDEN TÜTÜNCÜ

b- Tıp Hukuku Sertifika Programı

18 Mart 2021- 14:00/17:00
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK
Dr. Öğretim Üyesi Özge SIRMA GEZER
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Filiz SAYGILAR KIRIT

c- 08 Nisan 2021 Perşembe- 14:00/18:00 KVKK Uyumunun Sağlanması-  (Kavramsal Açıklamalar ve Uygulama)
Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Bahri ÖZTÜRK
Dr. Öğretim Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN (KVKK hakkında kısa bilgilendirme ve uygulamadan örnekler)
Ar. Gör. Serkan SEYHAN (Sosyal Medyada KVKK)
Av. Kıvanç AYBER (Firmalara KVKK Uyumu nasıl yapılmakta, uygulamadan örneklerle) 


d- HELP Sertifika Programları
Mart 2021 İkinci Hafta başlamak üzere, toplam 6 hafta sürecek ve Üniversitemiz Hukuk Fakültesinde bulunan HELP Eğitmen sertifikası olan öğretim elemanları tarafından yürütülecek sertifika programı gerçekleştirilcektir.  HELP (Human Rights Education for Legal Professionals), Avrupa Konseyi’nin hukukçulara yönelik geliştirdiği ana eğitim platformudur. Hâkim, savcı ve avukatlar ile diğer ilgili profesyonelleri Avrupa insan hakları standartları konusunda eğitmeyi amaçlar. Hem halihazırda çalışan hem de müstakbel hukukçulara yönelik olan HELP kurslarından, Fakültemiz öğrencilerine yönelik Mart 2021 tarihinde 6 hafta sürecek 3 sertifika programı yapılacaktır. Bu programlar;

1- AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE GİRİŞ

Bu eğitim modülünde katılımcılar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakkında temel bilgileri öğrenecek, kabul edilebilirlik kriterleri ve AİHM Kararlarının İnfazı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu eğitim AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü ve AİHM Kararların İcrası Departmanı ile sıkı işbirliği içinde hazırlanmıştır.

Kolaylaştırıcı: Dr. Öğr. Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN 
Kontenjan: 50 öğrenci 
Süre: 6 Hafta 

2- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Bu eğitim modülünde katılımcılar ifade özgürlüğünün anlamını ve hukuki niteliğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ne şekilde koruma altına alındığını öğrenecek ve konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bu eğitim Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” ile işbirliği içinde hazırlanmıştır.  

Kolaylaştırıcı: Dr. Öğr. Üyesi Ceren YILDIZ
Kontenjan: 50 öğrenci
Süre: 6 Hafta

3- KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE (İSTANBUL SÖZLEŞMESİ) 

Bu eğitim modülünde, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi hükümleri ışığında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin hukuki çerçevesi ve bunlarla mücadelede aşılması gereken engellerin neler olduğu öğrenilecek, konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Bu eğitim Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölümü ile sıkı işbirliği içinde hazırlanmıştır. 

Kolaylaştırıcı: Arş. Gör. Serkan SEYHAN
Kontenjan: 50 öğrenci
Süre: 6 Hafta