İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK Dekan
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Cemil SİMİL  
Mehmet Buğra ÖZCAN Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilcisi
Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
 24 Temmuz 2018 / 1  
 31 Temmuz 2018 / 2  
 29 Ağustos 2018 / 3  
 19 Eylül 2018 / 4  
 10 Ekim 2018 / 5