İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK Dekan
Dr. Öğretim Üyesi P. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN Dekan Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN Dekan Yardımcısı
Mehmet Buğra ÖZCAN Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilcisi
Hukuk Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
 24 Temmuz 2018 / 1  
 31 Temmuz 2018 / 2  
 29 Ağustos 2018 / 3  
 19 Eylül 2018 / 4  
 10 Ekim 2018 / 5