Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Dr. h.c.mult Bahri ÖztürkÖncelikle Hukuk Fakültesi’ne kaydınızı yaptırarak hak ve adalet mesleğine yönelik eğitimin ilk adımlarını atmanız nedeniyle sizleri yürekten kutluyorum. Hepinize öğrenim süreniz boyunca engin başarı dileklerimi iletiyor ve sizlere hoş geldiniz diyorum.

1999 yılında Eğitim–Öğretim hayatına başlayan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, nitelikli ve geniş akademik kadrosuyla faaliyetini sürdürmektedir.

Kuruluşundan günümüze uzanan süre zarfında üst düzey nitelikli, çok yönlü, çağın gereklerine yanıt veren bir hukuk eğitimi vermek amacını taşıdık. Bu ana hedefe ulaşmak için İKÜ Hukuk Fakültesi; Büyük Önder Atatürk’ ün çağdaş batı uygarlığına ulaşma ereği doğrultusunda temeli insan hakları, laiklik, kişi hak ve özgürlüklerinin, parlamenter demokrasinin, düşünce ve ifade özgürlüğünün, sosyal haklar ile bütün bu değerleri kucaklayan hukuk devleti ya da hukuka bağlı devlet ilke ve düşüncesi doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Bu hususu başka bir yönü ile belirtmek gerekirse, bir ülkenin bir ulusun kaderini bu denli değiştiren onu geçmişten geleceğe yönelten karanlıktan aydınlığa çıkartan Atatürkçü çağcıl bir hukuk eğitimi fakültemizin eğitim politikasının özünü oluşturmaktadır. Hukuk eğitimi denildiği zaman bundan öğrencilere sadece hukuki mevzuatın, yasaların, tüzüklerin, yönetmeliklerin öğretilmesi anlaşılmamalıdır.

Bu eğitim tarzının ötesinde amacımız ezbercilikten uzak davranan hukuki sorunları aklın ve vicdanın terazisinde tartabilen, çağcıl yorum yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirip, dengeleyebilen, insan haklarını ön planda tutan, hukuk devletini gözetebilen, güçsüzleri güçlülere karşı koruyabilen genç hukukçuları yetiştirmektir. İşte bu saydığım erdem ve nitelikleri taşıyan genç hukukçuları en kutsal meslek olan ve mensuplarına büyük yetkiler sağlayan ama bir o kadar da ağır sorumluluklar yükleyen hak ve adalet yoluna uğurluyoruz. Ülkemizin bütünlüğü, Cumhuriyetimizin temel niteliklerini dirik ve düzenimizin koruyucusu genç hukukçularına, yakın zamanın hakimlerine, savcılarına, avukatlarına, akademisyenlerine ve hukukun içinde yer aldığı tüm diğer meslek mensuplarına en iyi dileklerimi sunuyorum. Hukuk Fakültemiz kurulduğundan bu yana büyük aşamalar katetmiştir. Özellikle son yıllarda başta Almanya, Avusturya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri hukuk fakülteleri ile akademik ilişkiler kurmuş ve düzenlenen hem ulusal hem de uluslararası kongreler, sempozyumlar, bilimsel toplantılarla Fakültemiz büyük ün kazanmıştır.

Hukuk Fakültemizde geçireceğiniz eğitim süreci boyunca engin başarılar diler ve hepinize ülkeye yararlı hukukçular olacağınız inancıyla en iyi dileklerimi sunarım.

 Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Bahri ÖZTÜRK

(Dr.h.c. Justus-Liebig Uni.Germany)

Hukuk Fakültesi Dekanı
 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 07/17/2018 - 11:36