Fakülte Yönetimi

Dekan
Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Bahri Öztürk

Bahri Öztürk

Prof. Dr.Dr.h.c.mult. Bahri ÖZTÜRK (Dekan)
Prof. Dr. M. Turgut ÖZ
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
Prof. Dr. İlhan ULUSAN
Doç. Dr. Hülya Taş KORKMAZ
Doç. Dr. Cem AKBIYIK
Dr. Öğr. Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi P. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN (Raportör)