İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misyon ve Vizyon

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak misyonumuz:

İKÜ Hukuk Fakültesi; Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının çağdaş batı uygarlığına ulaşma hatta üzerine çıkma ereği doğrultusunda, temeli insan hakları, laiklik, kişi hak ve özgürlüklerinin, düşünce ve ifade özgürlüğünün, sosyal haklar ile bütün bu değerleri kucaklayan hukuk devleti ya da hukuka bağlı devlet ilke ve düşüncesinden hareketle, bilgi birikimini yasaların ve hukukun temel ilkeleri doğrultusunda kullanan, hukuk bilimine evrensel düzeyde katkı sağlayan, adaleti en doğru şekilde savunacak hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyonumuz;

Fakültemizin özgün ve nitelikli uygulamaları ile yetişen, hukukun her alanında mezunları tercih edilen, toplumsal bütünleşme odaklı, insan haklarına ve etik değerlere sahip çıkan hukukçular yetiştirmektir. 
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 08/28/2019 - 09:45