Anabilim Dalları ve Öğretim Üyeleri

Fakültemiz Anabilim Dalları 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk (Dekan) 
(Justus-Liebig Üniv. German) (Dr. h.c. Miskolc Egyetem Uni. Hungary)  
Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Dr. Öğretim Üyesi Özge Sırma Gezer
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Filiz Saygılar
Dr. Öğretim Üyesi Özdem Özaydın
Dr. Öğretim Üyesi Efser Erden Tütüncü
Arş.Gör. Mehmet Can Tok
 

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Korkmaz

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 

(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Dr. Öğretim Üyesi Ceren Yıldız
Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu (DSÜ)
Arş. Gör. Evin Naz Ercan

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı 

(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal Demir
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ (DSÜ)
Arş. Gör. Ali Erdoğan

Hukuk Tarihi, Roma Hukuku Anabilim Dalı 
(Kamu Hukuku)  

Anabilim Dalı Başkanı - Dr. Öğr. Üyesi Emine Mındız
 

İdare Hukuku Anabilim Dalı 

(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Durmuş Tezcan
Prof. Dr. Oğuz Sancakdar (DSÜ)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç Özelçi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Altınok Çalışkan
Dr. Öğr. Üyesi Sakine Nilüfer Bilgin
Arş. Gör. Serkan Seyhan

Mali Hukuk Anabilim Dalı 

(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Karaçoban Güneş 
Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar (DSÜ)
Arş.Gör. Caner Gazi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 

(Özel Hukuk)

Anabilim Dalı Başkanı - Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir
Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu (DSÜ)
Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir
Arş. Gör. Beste Gemici Filiz
 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı 

(Özel Hukuk)

Anabilim Dalı Başkanı - Prof. Dr. Mehmet İlhan Ulusan
Prof. Dr. Atilla Altop
Prof. Dr. Maya Turgut Öz
Doç. Dr. Cem Akbıyık
Doç. Dr. Fatih Gündoğdu
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ural
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal
Dr. Öğr. Üyesi Güler Gümüşsoy Karakurt
Arş. Gör. Zeynep Güler Özer
Arş. Gör. Ayşe Ziyan

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

(Özel Hukuk)

Anabilim Dalı Başkanı - Prof. Dr. Hülya Taş Korkmaz
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez (DSÜ)
Doç. Dr. Cemil Simil
Arş. Gör. Gökhan Aykut
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Hasan Selçuk Köni 

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

(Özel Hukuk)

Anabilim Dalı Başkanı - Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal  
Arş. Gör. Merve Akbulut

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

(Özel Hukuk)


Anabilim Dalı Başkanı - Prof. Dr. Merih Kemal Omağ
Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağla Kandıralıoğlu Cuylan
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü
Dr. Öğr. Üyesi Safiye Nur Bağrıaçık Simil
Arş Gör. Yıldız Diridiri