Anabilim Dalları ve Öğr. Üyeleri

Fakültemiz Anabilim Dalları 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk (Dekan) 
(Justus-Liebig Üniv. German) (Dr. h.c. Miskolc Egyetem Uni. Hungary)  
Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Dr. Öğretim Üyesi Özge Sırma Gezer
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Filiz Saygılar Kırıt
Dr. Öğretim Üyesi Özdem Özaydın
Dr. Öğretim Üyesi Efser Erden Tütüncü
 

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

(Kamu Hukuku)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Korkmaz

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 

(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Dr. Öğretim Üyesi Ceren Yıldız
Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu (DSÜ)

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı 

(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal Demir
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ (DSÜ)
Arş. Gör. Ali Erdoğan

Hukuk Tarihi, Roma Hukuku Anabilim Dalı 
(Kamu Hukuku)  

Anabilim Dalı Başkanı - ***
Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevimli Mındız
Arş. Gör. Ümit Melih Metintaş 
 

İdare Hukuku Anabilim Dalı 

(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Durmuş Tezcan
Prof. Dr. Oğuz Sancakdar (DSÜ)
Dr. Öğr. Üyesi M. Aytaç Özelçi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Altınok Çalışkan
Dr. Öğr. Üyesi Sakine Nilüfer Bilgin
Arş. Gör. Serkan Seyhan

Mali Hukuk Anabilim Dalı 

(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Karaçoban Güneş 
Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar (DSÜ)
 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 

(Özel Hukuk)

Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Hüseyin Hayri Turhan Esener
Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir
Ar. Gör. Beste Gemici Filiz
 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı 

(Özel Hukuk)

Prof. Dr. Mehmet İlhan Ulusan
Prof. Dr. Atilla Altop
Prof. Dr. Turgut Öz
Prof. Dr. Ergun Özsunay
Doç. Dr. Cem Akbıyık
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Gündoğdu
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ural Çınar
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal
Dr. Öğr. Üyesi Güler Gümüşsoy Karakurt
Arş. Gör. Zeynep Güler

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

(Özel Hukuk)

Anabilim Dalı Başkanı - Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz (ABD Başkanı)
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez (DSÜ)
Dr. Öğr. Üyesi Cemil Simil
Arş. Gör. Gökhan Aykut
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
(Kamu Hukuku)

Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Hasan Selçuk Köni 

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

(Özel Hukuk)

Anabilim Dalı Başkanı - Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal  
Doç. Dr. Emre Esen (DSÜ)
Arş. Gör. Barış Mesci
Arş. Gör. Merve Akbulut

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

(Özel Hukuk)


Anabilim Dalı Başkanı - Prof. Dr. Merih Kemal Omağ
Prof. Dr. Hanife Öztürk AkkartalL
Dr. Öğr. Üyesi P. Çağla Kandıralıoğlu Cuylan
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü
Dr. Öğr. Üyesi Safiye Nur Bağrıaçık