İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 yılında Üniversitemizin yapılanması içinde yerini almış ve aynı yıl eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Kuruluşundan günümüze uzanan süre içinde; üst düzeyde, çağcıl bir hukuk eğitimi vermek fakültemizin amacını oluşturmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Hukuk Fakülte’sinde büyük önder Atatürk’ün çağdaş batı uygarlığına ulaşma ereği doğrultusunda; temeli insan hakları, laiklik, kişi hak ve özgürlükleri, parlamenter demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü, sosyal haklar ile bütün bu değerleri kucaklayan hukuk devleti ilke ve düşüncesi çağcıl eğitim anlayışının esaslarını göstermektedir.

Hukuk Fakültesi’nde uygulanan nitelikli hukuk eğitimi denildiği zaman bundan sadece mevzuatın öğretilmesi anlaşılmamalıdır. Bu eğitim tarzının ötesinde; eğitimin esası; ezbercilikten uzak davranan, hukuki olayları ve sorunları aklın, mantığın ve vicdanın terazisinde tartabilen, yorum yapma yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirip dengeleyebilen, insan hakları ve hukuk devletini gözeten hukukçuları yetiştirmek olarak tanımlanmak gerekir.

Kurulduğundan bu yana yoğun bir biçimde ulusal ve uluslararası planda çeşitli düzeyde akademik sempozyum, kolokyum ve diğer toplantılar düzenleyen Hukuk Fakültemiz 2004 yılından beri Avrupa Birliği Projesi olan Erasmus/Socrates değişim programıyla, Yıllık Yaz Akademisi etkinliğiyle öğrencilere uluslararası eğitim olanaklarından yararlanmayı da sağlamaktadır. Mecburi hazırlık sınıfı uygulamasına son veren fakültemiz, sadece İngilizce değil, diğer yabancı dillerin de öğrenilmesi için kurslar düzenlemektedir. Örneğin, iki yıldan bu yana, Fakültemizde, Alman ve Avusturyalı öğretmenler tarafından “Almanca Dil Kursları” düzenlenmektedir. Fakültemizin isteğe bağlı yabancı dil öğretme programı zenginleştirilerek sürdürülecektir.

Yüksek Lisans ve Hukuk Doktorası lisansüstü programlarını başarıyla uygulayan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hakim, savcı, avukat gibi mesleklere mensup hukukçular lisansüstü eğitimlerini sürdürmektedirler. 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 05/14/2018 - 16:27