“İnfaz Düzenlemesi” E-Semineri

Kültürel Değerleri Koruma Kulübü, 1 Mayıs Cuma günü 21.00-23.00 saatleri arasında Ceza Hukuku alanında faaliyet gösteren Avukat Mehmet Zengin ile Av. Furkan Akbulut’un konuşmacı oldukları “İnfaz Düzenlemesi” başlıklı bir e-seminer düzenledi. Etkinlikte, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle ilgili öğrenciler bilgilendirildi. Yasanın eski ve güncel hali, uygulanabilirliği ile işlevselliği; çoğunluğunu Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu kulüp üyelerine konuklarımız tarafından detaylıca aktarıldı.

İNFAZ PAKETİNİN GETİRDİKLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Çağdaş ceza infaz sisteminin temel amacı; hükümlülerin sosyalleşmesini teşvik etmek, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı ve sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak, böylelikle cezanın genel ve özel önleme etkisinin oluşmasını sağlamak ve toplumu suça karşı korumaktır.