"Sağlık Hukukunda Dijitalleşme ve Malpraktis Davaları" Konferansı 

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Kulübü, sağlık hukukunda teknoloji dolayısıyla gerçekleşen yeniliklerin aydınlatma metinleri açısından ne tür farklılıklar doğurduğu ve bunların malpraktis davalarına etkileri hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla "Sağlık Hukukunda Dijitalleşme ve Malpraktis Davaları" başlıklı konferans düzenledi. 24 Nisan Çarşamba günü saat 12.30’da Bahçelievler yerleşkesi 6. kat Kurgusal Duruşma Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, T.C. Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan Avukat Çiğdem Özmen ve Avukat Ali Karakurt konuşmacı olarak katıldılar. 

Sunumuna tanımlardan hareketle tıp hukukunun ne olduğu ve neyi kapsadığını açıklayarak başlayan Avukat Çiğdem Özmen, malpraktis/komplikasyon ayrımını örnekler üzerinden aktardı. Avukat Ali Karakurt ise; idarenin kusurlu personele rücu hakkından bahsederek, sağlık çalışanların disiplin hukuku kapsamında sorumluluklarını da katılımcılara anlattı. 

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. 
 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 06/03/2024 - 10:00