Prof. Dr. M. İlhan Ulusan Eötvös Loránd Üniversitesi’nde Düzenlenen Toplantıya Katıldı

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı ve Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (FİHAMER) Müdürü Prof. Dr. M. İlhan Ulusan, İKÜ Hukuk Fakültesi'ni temsilen 9-10 Mayıs 2019 tarihlerinde Budapeşte’de bulunan Eötvös Loránd Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Prof. Dr. M. İlhan Ulusan