İKÜ Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin Avrupa Konseyi HELP Projesi Sertifika Programları

Sevgili Öğrenciler,

HELP (Human Rights Education for Legal Professionals), Avrupa Konseyi’nin hukukçulara yönelik geliştirdiği ana eğitim platformudur. Hâkim, savcı ve avukatlar ile diğer ilgili profesyonelleri Avrupa insan hakları standartları konusunda eğitmeyi amaçlar. Hem halihazırda çalışan hem de müstakbel hukukçulara yönelik olan HELP kurslarından, üniversite öğrencileri de yararlanabilmektedir. Bu yönüyle, Fakültemiz, Türkiye genelinde Üniversite düzeyinde Tutor Eğitimini tamamlamış ve bu sertifikaları almaya aracı ilk Kurumdur. 2020-2021 Bahar Döneminde siz değerli öğrencilerimiz için üç tane Sertifika Programı açılmasına ve son sınıf öğrencilerine öncelik tanımak suretiyle, her bir program için 50 kişilik kontenjan ile sınırlı olarak yürütülmesine karar verilmiştir. Sertifika asenkron yürütülecek olup, katılımcıların eğitimi tamamlaması için 6 haftası bulunacaktır. Sertifika programları tamamlandığında yenileri de açılacaktır. Bu nedenle kontenjan doluluğu sebebiyle bu dönem ilgili eğitime katılamayanlar, bir sonraki eğitime katılabileceklerdir. Aşağıda HELP ve bu kapsamda açılacak eğitimlere ilişkin detayları bulabilirsiniz.

HELP NEDİR?

HELPHELP (Human Rights Education for Legal Professionals), Avrupa Konseyi’nin hukukçulara yönelik geliştirdiği ana eğitim platformudur. Hâkim, savcı ve avukatlar ile diğer ilgili profesyonelleri Avrupa insan hakları standartları konusunda eğitmeyi amaçlar. Hem halihazırda çalışan hem de müstakbel hukukçulara yönelik olan HELP kurslarından, üniversite öğrencileri de yararlanabilmektedir.  

HELP, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarının yanı sıra Avrupa Sosyal Şartı, 108+ Konvansiyon, İstanbul Sözleşmesi gibi Avrupa Konseyi’nin diğer enstrümanlarını da kapsar. 2015’den itibaren HELP, Avrupa Adalet Divanı’nın içtihatları dahil olmak üzere, AB yasal çerçevesini de kapsamaktadır. 

HELP kursları hukukçuların temel insan hakları konularında bilgilerini artırır ve böylece insan haklarının ulusal düzeyde daha etkili korunmasına katkıda bulunur.  

HELP online platformu (help.elearning.ext.coe.int), HELP online kurslarına ev sahipliği yapmaktadır. Aralarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden avukatlar da bulunan Avrupa Konseyi’nin önde gelen uzmanları tarafından geliştirilmiş HELP kursları, yüksek kalitede ve bağımsızdır. 

HELP kursları interaktif, görsel ve uygulamalıdır. İnsan haklarıyla ilgili çeşitli konuları kapsar ve Avrupa Konseyi’nin farklı çalışma alanlarını yansıtır.

Aşağıda detayları açıklanan ve üç farklı başlıkta düzenlenecek eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Avrupa Konseyi HELP Birimi tarafından katılım sertifikası verilecektir. 

EĞİTİMLERE BAŞVURU: Eğitimlere katılmak isteyen İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrencileri 24.02.2021 tarihine kadar ikuhukukhelp@iku.edu.tr adresine mail yoluyla başvuru yapabilirler. Başvuruda İSİM, SOY İSİM, ÖĞRENCİ NUMARASI, KAÇINCI SINIF OLDUĞU VE HANGİ EĞİTİME KATILMAK İSTENDİĞİNİN BELİRTİLMESİ gerekmektedir. 

1- AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE GİRİŞ

Bu eğitim modülünde katılımcılar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakkında temel bilgileri öğrenecek, kabul edilebilirlik kriterleri ve AİHM Kararlarının İnfazı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu eğitim AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü ve AİHM Kararların İcrası Departmanı ile sıkı işbirliği içinde hazırlanmıştır.

Kolaylaştırıcı: Dr. Öğr. Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN 
Kontenjan: 50 öğrenci 
Süre: 6 Hafta 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE GİRİŞ


İfade Özgürlüğü

2- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Bu eğitim modülünde katılımcılar ifade özgürlüğünün anlamını ve hukuki niteliğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ne şekilde koruma altına alındığını öğrenecek ve konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bu eğitim Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” ile işbirliği içinde hazırlanmıştır.  

Kolaylaştırıcı: Dr. Öğr. Üyesi Ceren YILDIZ
Kontenjan: 50 öğrenci
Süre: 6 Hafta


3- KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE (İSTANBUL SÖZLEŞMESİ) 

Bu eğitim modülünde, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi hükümleri ışığında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin hukuki çerçevesi ve bunlarla mücadelede aşılması gereken engellerin neler olduğu öğrenilecek, konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Bu eğitim Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölümü ile sıkı işbirliği içinde hazırlanmıştır. b

Kolaylaştırıcı: Ar. Gör. Serkan SEYHAN
Kontenjan: 50 öğrenci
Süre: 6 Hafta

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE (İSTANBUL SÖZLEŞMESİ)

HELP