İKÜ Hukuk Fakültesi 2018-2019 Bahar Yarıyılı Ders Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı ders programı açıklandı:

1. Sınıf Tek Grubun Ders Programı  
1. Sınıf Çift Grubun Ders Programı  
2. Sınıf Tek Grubun Ders Programı  
2. Sınıf Çift Grubun Ders Programı  
3. Sınıf Tek Grubun Ders Programı  
3. Sınıf Çift Grubun Ders Programı  
4. Sınıf Tek Grubun Ders Programı  
4. Sınıf Çift Grubun Ders Programı  
Seçimlik Derslerin Programı