2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Duyuru

T.C.
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgını sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü durumda, kamu sağlığının korunması amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm idari karar organlarınca Ülke düzeyinde çeşitli tedbirler alınmaktadır.

Alınan tedbirlere uygunluğun sağlanması amacıyla başta öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve Kurumumuzun zarar görmemesi için, Mütevelli Heyetimiz ve Üniversite Üst Yönetimimizin salgınla mücadelenin temin edilmesi amacıyla oluşturduğu politikalara uyumun sağlanması; ülke düzeyinde üniversite öğreniminde yeknesaklığın temin edilmesi amacıyla diğer üniversitelerin benzer kararlar alması da dikkate alındığında, yeni eğitim-öğretim yılında uzaktan eğitim yönteminin devam ettirilmesinin zorunlu olduğuna kanaat getirilmiştir. Bu temel gerekçelerle, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminin uzaktan eğitim olarak yürütülmesine; Fakülte bünyesinde gerçekleştirilecek sınavların ise 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar ve Yaz Dönemlerinde uygulanan "kısa sınav ve test" sisteminin, "İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019-2020 Uzaktan Öğretim Sınav Uygulama Esasları"na uygun olarak aynısıyla devam ettirilmesine; süreç içerisinde Üniversitemiz Senatosunca mevcut sınav sisteminde, özellikle sınavların güvenliğinin arttırılması kapsamında yeni alınacak kararlar olması halinde, Fakültemizin sınav uygulamasının bu yeni sisteme uyarlanmasına, oy birliği ile karar verildi.