Neden İKÜ Hukuk Fakültesi?

İKÜ Hukuk, 22 yıllık başarılı geçmişiyle kurumsallaşmış, özellikle akademik kadrosu ve eğitim kalitesiyle markalaşmış, ulusal ve uluslararası saygınlığını kanıtlamış bir fakültedir.   

İKÜ Hukuk Türkiye’nin en iyi akademik kadrosuna sahiptir. 

İKÜ’de hukuk eğitimi akademik çalışmalarıyla bilime sürekli katkı sağlayan, gelişen dünyayı yakından izleyen, ulusal ve uluslararası akademik bağlantıları güçlü 67 akademisyen tarafından verilmektedir. Bu akademisyenlerden 54’ü tam zamanlı olarak kadroda yer almaktadır. Yargıtay Onursal Başkanı ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Onursal Başkanı da tam zamanlı kadromuzdadır ve aktif olarak ders vermektedir.  

Ayrıca 13 yabancı öğretim üyemiz bulunmaktadır. Federal Almanya Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Klaus Tolksdorf, Federal Almanya Danıştay Onursal Başkanı Marion Eckertz-Höfer, Almanya’dan Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Goerlich, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Walter Gropp, Prof. Dr. Prof. h.c. Arndt Sinn, Prof. Dr. Dr. Dr. Dieter G. Kindel, Macaristan’dan Prof. Dr. Akos Farkas,  İtalya’dan Vania Cirese, Eski Milletvekili Federico Gelli, Fabio Amendolara, Av.Giuseppina Chiarello, Av.Luciana Delfini, Av.Caterina Flick, Portekiz’den Dr.Öğr.Ana Sofia Gomes gibi değerli öğretim üyeleri ve hukukçulardan oluşan  yabancı öğretim üyelerimizin İstanbul Kültür Üniversitesi ve Hukuk Fakültemiz ile ilgili videoları https://www.youtube.com/playlist?list=PLW-DVS12c5AfPit36kfJJjPBriwOfFFDI adresinde mevcuttur. 


İKÜ Hukuk ulusal ve uluslararası saygınlığıyla markalaşmıştır.

İKÜ Hukuk’un Türkiye’de sahip olduğu saygınlığın kaynağında, Fakültemizin yargı ve yüksek yargı başta olmak üzere devletin hukukla ilgili tüm kurumlarıyla yürüttüğü sürekli, verimli ve etkin bilimsel iş birliği yer almaktadır. Kadromuzda yer alan hocalarımızın büyük kısmı, İnsan Hakları Eylem Planı, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi birçok kanun komisyonunda başkan ve üye olarak görev almıştır. Bu birikimle verilen eğitim sonucunda, öğrencilerimiz hakimlik ve savcılık sınavlarında derece alarak önemli başarılar elde etmektedirler. Son 6 yılda 78 öğrencimiz hakim ve savcı olarak çalışmaya başlamıştır. Avukat ya da akademisyen olduklarında ise hukuk kaynaklarını daha doğru ve hızlı anlamlandırabildikleri için iş hayatlarında bilgi ve donanımlarıyla öne çıkmaktadırlar. 

İKÜ Hukuk, uzun yıllardır düzenlediği çok sayıda uluslararası çalıştay ve kolokyumla uluslararası alanda tanınmaktadır. Bu sayede, Almanya eski Cumhurbaşkanı, Almanya Aşağı Saksonya Başbakanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi 2. Başkanı’nı ağırlamış ve öğrencileriyle buluşturmuştur. 

Almanya Yargıtay Başkanı başkanlığında bir heyet 6 yıldan fazladır Yargıtay’ımız ile Fakültemizde bir araya gelmekte ve çalışmalar yapmaktadır. 

Her yıl Aralık ayında Hindistan’ın Lacknow kentinde düzenlenen ve 80 ülkeden Yargıtay başkan ve üyesinin katıldığı Dünya Yargıtay Başkanları kongresinde 5 yıldan fazladır yer alan tek üniversite İKÜ’dür.  
  
Almanya, Macaristan, İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Portekiz, Fransa ve Rusya ile Türkiye’den Anayasa Mahkemesi raportörü, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı ve Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Yargıtay üyeleri başta olmak üzere onlarca akademisyen, avukat ve öğrencinin yanı sıra Almanya Danıştay Başkanı ve 3 üye, Almanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili ve 2 üyenin de katılım sağladığı, çok değerli bilim insanlarını 21 yıldır buluşturan İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı’nın bu yıl yirmi ikincisi düzenlenecektir.    

Ulusal ve uluslararası proje ve çalıştaylarıyla Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (CEHAMER) öne çıkmaktadır. Ceza hukuku alanında bilim platformu haline gelen CEHAMER, uluslararası bağlantılarının da dahil olduğu, kadına karşı şiddetin önlenmesi, okulda şiddetin önlenmesi gibi birçok önemli proje yürütmektedir. Bu projelere öğrencilerimiz de dahil edilerek, sosyal sorumluluk projelerinde etkin olarak yer almaları sağlanmaktadır. 

Öğrencilerimizin eğitimleri sürerken uygulamanın içinde olmaları, sunum yeteneklerini, vücut dillerini, jest ve mimiklerini geliştirmeleri ve bir uyuşmazlığın ya da uyuşmazlık çözüm yolunun tarafı olarak konumlanmalarını sağlamak amacıyla düzenli olarak kurgusal dava yarışmaları düzenlenmektedir. Yıl içinde CEHAMER ve Fakültemiz anabilim dalları bünyesinde düzenlenen disiplinler arası kurgusal dava yarışmaları ile bu amaç gerçekleştirilmektedir.

Fakülte düzeyinde organize edilen kurgusal dava yarışma birikimi, 3 yıl önce tüm lise ve dengi okullarda 11. ve 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerinin hukuki bir olayın iddia ve savunma taraflarını canlandıracakları ve böylece ikna ve ifade yeteneklerini geliştirecekleri, aynı zamanda hukuk alanında çalışmayı deneyimleme fırsatı yakalayacakları bir yarışma haline dönüştürülmüştür. Bu yıl Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması’nın ikincisi de başarıyla gerçekleştirilmiştir.  

Yenilikçi bir Fakülte olarak, Dijitalleşme ve Hukuk uzun zamandır çalışma alanımızda ve ilgi odağımızda yer almaktadır. Sayın Dekan hocamızın önderliği, yazarlığı ve editörlüğünde Dijital Ceza Muhakemesi Hukuku kitabı çıkmış ve alanında ilk olmuştur. Yenilikçi anlayış çerçevesinde disiplinler arası yeni bir konu olan iklim değişikliği üzerinde de akademik çalışmalarımız sürmektedir. Dijitalleşme ve iklim değişikliği konularında Rektörlük seviyesinde merkez kurma çalışmaları başlatılmıştır.

Sürekli üreten, yazan ve bilime katkı sağlayan öğretim üyelerimizin yazmış olduğu ders kitapları, Devlet üniversiteleri de dahil olmak üzere birçok hukuk fakültesinde okutulmaktadır. 

İKÜ Hukuk mezunları için etkili kariyer planlaması yapmaktadır. 

İKÜ Hukuk, “Çok fazla hukuk fakültesi mezunu var, mezunlar işsiz” gibi söylemlerin iyi bir hukuk fakültesini bağlamayacağına inanmaktadır. Hukuk fakültesi mezunları, hakim, savcı, avukat, vali, kaymakam, noter, akademisyen meslek grupları başta olmak üzere kırktan fazla meslekte çalışabilmektedir. 

Böyle önemli bir alanda yetişen ve İKÜ Hukuk’ta kaliteli eğitim alarak donanımlı bir hukukçu olarak mezun olan öğrencilerimizin kariyerlerini planlamalarına destek oluyoruz. Özellikle son sınıf öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışında staj imkânları sunuyor ve kapsamı genişletmek için de devamlı olarak çalışıyoruz.

Mezunlarımıza yurt içinde Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay’da ve yurt içi ve yurt dışında bağlantı kurduğumuz hukuk büroları ile bazı şirketlerde staj olanakları sunuyoruz. Ayrıca İKÜ mezunlarına Almanya’da çalışma olanağı sunan projemiz de yürürlüğe girdi. Bu sayede, arzu eden üniversite mezunlarımıza Almanya’da çalışma imkânı sunmaya başladık. 

Hukuk eğitiminde yabancı dili çok önemsiyoruz. 

Öncelikle belirtmek istediğimiz husus İngilizce hazırlık sınıfının isteğe bağlı olduğudur. Hazırlık eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılmasının nedeni hiçbir üniversitenin hazırlık sınıfında dil öğrenme konusunda yeterli performansın sağlanamadığının anlaşılmasıdır. 

İKÜ Hukuk’ta isteyen öğrencilerimize Hukuk İngilizcesi, Hukuk Fransızcası ve Hukuk Almancası öğretmekteyiz. Ayrıca yıllara yaygın biçimde Almanca dili dersi vermekteyiz. Almaca Dili dersini alan 100’den fazla öğrencimiz bulunmaktadır. Uzun yıllardır bu derste başarılı olan 5 öğrencimizi 1 ay süreyle Giessen’a gönderiyoruz. Bu seneden itibaren başarılı olan 5 öğrencimizi de 1 ay süreyle Berlin’e göndermeye başlıyoruz.  

Dijital eğitimde öncüyüz. 

Pandeminin eğitim ve öğretime verdiği zararı en aza indirgemek ve zararların sınırlandırılabileceği eğitim ortamını sağlamak amacıyla pandeminin ilk günlerinde uzaktan eğitim modeline geçebilen, etkili eğitimi senkron derslerle sürdürebilen öncü üniversitelerden olduk. 

Dijital Tecrübemizi Aktif Öğretimle Birleştiriyoruz. 

Bu bağlamda; 

Dijital eğitimdeki başarımızı ve tecrübemizi eğitim modelimize entegre ettik. 

Bundan sonra derslerimiz teknolojik amfilerimizde öğrencilerimizle yüz yüze ve naklen yayınlanacak şekilde yapılacaktır. Naklen yayınlanacak yüz yüze ders modeliyle, kaydedilen derslerin sonradan izlenebildiği, dönem boyunca takip edilebilir bir eğitim olanağı sunuyoruz. 

Aktif öğretim çerçevesinde, problem çözmeye dayalı modüler multidisipliner çalışmalar yaparak, öğrencilerimizi mesleki hayata hazırlıyoruz. Naklen yayınlanacak yüz yüze derslerle sürdürülecek eğitimimizin iki haftası multidisipliner ve modüler problem çözümüne ayrılacaktır. Bir haftası yarıyıl ortasında, bir haftası ise yarıyıl sonunda sınav dönemiyle beraber yürütülecek olan bu süreçte, uyuşmazlıklar ve içtihatlar esas alınarak hazırlanan olay multidisipliner derslerde, öğrencilerin etkin katkılarıyla yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

İKÜ Hukuk çeşitli burs ve indirim olanaklarıyla öğrencilerine destek olmaktadır. 

  • Kontenjanımızın;

112 öğrencilik kısmı %50 bursa,
21 öğrencilik kısmı ise tam bursa ayrılmıştır. 

  • Eğitim öğretim esnasında öğrencilerimize başarı ve ihtiyaç burslarımız verilmektedir.  
  • We accept ile takviye burslarımız söz konusudur. Wee accept ile ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://we-accept.com/panel/kayit-ol?gclid=EAIaIQobChMI0Iu77vjG8QIVAs13Ch0ZrQoHEAAYASAAEgICefD_BwE 

  • İlk tercih indirimi, YKS başarı sırasına göre verilen başarı bursları, anlaşmalı eğitim kurumlarına özel indirim başta olmak üzere tüm burs ve indirimlerin ayrıntısına https://aday.iku.edu.tr/tr/burslar-ve-indirimler adresinden ulaşabilirsiniz. 

Hesaplamalar için https://dijitalrehberlik.iku.edu.tr/katki-paylari-ve-ucret-hesaplama adresinde yer alan ücret hesaplama yazılımını kullanılabilirsiniz. 

  • Bu olanaklara ek olarak, 1. sınıfın tüm kitapları Fakültemiz tarafından öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.